Børsdirektør Øivind Amundsen gjør jobben som selskapsledelse og styre normalt fryder seg over å kunne utføre når et nytt selskap noteres på Oslo Børs: å ringe i bjella. Men ikke i koronaens tid, nei. Børsdirektør Øivind Amundsen gjør jobben som selskapsledelse og styre normalt fryder seg over å kunne utføre når et nytt selskap noteres på Oslo Børs: å ringe i bjella. Men ikke i koronaens tid, nei. Foto: Oslo Børs

Flat børsintro for sørlandsk selskap