– Klimakrisen er den største utfordringen vi står overfor. Mange mennesker vil bli berørt, også i India der jeg kommer fra. Morrow Batteries har en ambisjon om å produsere verdens mest bærekraftige batterier. Jeg ser frem til å bidra med å utvikle energiløsninger for fremtiden som samtidig legger til rette for utslippsreduksjoner. Dette skal vi gjøre ved å utvikle en grønn verdikjede innenfor batteriproduksjon i Norge, sier Dr. Rahul Fotedar, CTO i Morrow Batteries i en pressemelding.

Han har akkurat flyttet fra Sveits til Oslo, og er i full gang med sin jobb som CTO.

– Vi er veldig glade for å ha Rahul med på laget. Han har en doktorgrad i batteriteknologi og solid erfaring, som blant annet inkluderer utvikling av ulike batteriteknologier, erfaring med batteriforskning og entreprenørskap. Han har hele pakken, sier Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries i pressemeldingen.

Rahul tok sin doktorgrad i oppladbare litium-ion batterier på ETH Zürich, Europas ledende tekniske universitet. Etter å ha fullført doktorgradsstipendiatet jobbet Rahul som forsker ved Institutt for energiteknikk (IFE) i Norge. Han var også med å starte Graphene Batteries, der han fungerte som CTO. Fra Norge fortsatte reisen til Hilti Group i Liechtenstein, der Rahul ble ansatt som batteriekspert. Nå er han tilbake til Norge og Morrow Batteries, åtte år etter at han sist forlot landet.