Det er organisasjonen Equality Now som har satt sammen listen over det de mener er verdens ti verste lover.

På førsteplass ligger en lov fra Kenya , som ble vedtatt i fjor.

1. Et giftermål som er inngått etter tradisjonell sedvane eller islamsk lov, antas å være polygamt — dvs. at flerkoneri er normalen.

Det har vært et vanskelig valg for det er ikke mangel på kvinnediskriminerende lover å velge mellom, men organisasjonen endte på denne fra Kenya fordi den er såpass fersk.

India tar annenplassen med en lov fra 2013 som tillater ektemannen å voldta kona.

2. Samleie eller annen seksuell omgang mellom en mann og hans egen kone — så lenge kona er over 15 år - er ikke voldtekt.

Tredjeplassen går til Bahamas med en 24 år gammel lov som også definerer voldtekt som noe som kun foregår utenfor ekteskapet.

3. ... det å ha samleie med en annen person enn ektefellen.

Frist på 20 år

20 år etter den store kvinnekonferansen i Beijing og forbudet mot kjønnsdiskriminerende lover, er det fortsatt 44 land som ved lov forskjellsbehandler kvinner og menn. Derfor lanserer organisasjonen Equality Now kampanjen #unsexylaws .

Målet med kampanjen er å legge press på disse statene gjennom samarbeidspartneren FN, folkelig opinion og medier.

— Landene har hatt 20 år på seg til å justere lovverket etter internasjonale bestemmelser. Dessverre ser vi at det i enkelte stater går i feil retning, vi slåss ikke bare mot gamle bestemmelser, men det kommer stadig nye diskriminerende lover, sier Brendan Wynne fra Equality Now i London.

Bare å gifte seg

På fjerdeplass finner vi Malta med en lov som gjør det mulig å kidnappe den du vil, uten å bli straffet for det. Trikset er å gifte seg med offeret.

4. [En kidnapper] som etter å ha bortført personen, gifter seg med denne personen, han skal ikke kunne straffes.

Mange av verdens lover regulerer ektemannens rett til å tukte sin hustru. Denne fra Nigeria, tar femteplassen.

5. Vold utført av ektemannen er lovlig, så lenge formålet er å korrigere kona.

Andre større undersøkelser, gjengitt av FN og Verdensbanken, viser at kvinner i mange land tror de fortjener å bli slått hvis de opponerer mot ektemannen eller gjør feil i hjemmet.

En undersøkelse fra Pakistan viser at nesten to av ti kvinner mener hun fortjener å bli slått hvis hun brenner maten. 3 av 10 av de spurte kvinnene mener ektemannen har en rett til å straffe henne hvis hun krangler med ham. Like mange mener han har en rett til å slå henne hvis hun nekter ham sex.

Les også:

En lov fra Den demokratiske republikken Kongo tar sjetteplassen:

6. Kona er forpliktet til å leve med ektemannen og følge med ham dit han måtte ønske å slå seg ned.

Hun har ingen rett til å påvirke hvor familien skal bo.

Kona skal heller ikke få velge yrke fritt, viser en lov fra Guinea som inntar syvendeplassen.

7. En kvinne kan ha et annet yrke enn ektemannen, så sant han tillater det.

En 23 år gammel lov fra Jemen, slår fast at en kone ikke kan nekte mannen sex så lenge hun er i stand til å gjennomføre akten.

8. En kone må tillate ektemannen å ha samleie med henne, så sant hun er i form til det.

På niendeplassen finner vi USA, med en lov som slår fast at en mor ikke kan overføre sitt statsborgerskap til barna på like vilkår som en far, når barnet er født utenfor ekteskap.

9. Slektskap mellom personen og faren må være etablert gjennom sikre bevis.

Den siste plassen på ti-på-topp-listen, tar Saudi-Arabia. Loven tar utgangspunkt i en fatwa fra 1990.

10. Kvinner som kjører bil er ikke bare ulovlig, det er også et ubestridelig tegn på umoral.— Disse ti utvalgte lovene viser et spekter av temaer. Det er ingen fast rangering, men ti tydelige eksempler på hva vi må bekjempe, sier Bredan Wynne fra Equality Now.

Les også: