Næringsministeren på Nikkelverket: – EØS-avtalen ligger fast

Her titter fersk næringsminister Jan Christian Vestre ut over den svære nikkelelektrolysehallen ved Glencore Nikkelverk. Før besøket har han fått skriftlige innspill fra adm.dir. Nils G. Gjelsten om hva norsk prosessindustri trenger for å gjøre jobben regjeringen ønsker den skal gjøre. At de begge liker EØS-avtalen, fant de raskt ut sammen. Foto: Kjartan Bjelland