Næringsministeren på Nikkelverket: – EØS-avtalen ligger fast