Den norske villaksen rødlistes: Oppdrettslaks og lus er de største truslene