«Unge lovende sørlendinger»

foto
Ståle Rysstad (t.v.) og Terje With Andersen (t.h.) sitter begge i styret for Stiftelsen Christianssands Børs og er satt på jobben med å utvikle en stipendordning. Stein A. Hannevik (i midten) stiller for Sparebanken Sør, som bidrar med halvparten av stipendmidlene og i tillegg fungerer som sekretariat. (For ordens skyld: Henvisningen til «unge, lovende sørlendinger» er ikke til dem.) Foto: Rune Øidne Reinertsen