• Oda Sofie Pettersen (t.v.) og Shirin Bagheri er henholdsvis fylkesleder og fylkesnestleder for Grønn Ungdom på Agder. De mener det har liten hensikt med fremtidige pensjoner, dersom det ikke blir mulig for pensjonister å bo på kloden. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

– Nytter ikke med pensjoner uten en klode en kan bo på

Pensjon- og klimaseminar: Mens Thina Saltvedt var opptatt av kombinasjonen finans og bærekraft, hadde to ungdommer et lengre tidsperspektiv.