• «Det er jo litt vemodig, da. Dette er liksom jobben til Roar!» sier Terje Gabrielsen (t.h.) Han står inne i et mikrolokale i Dronningens gate hvor all kontanthåndtering er basert på selvbetjening. Med Roar mener han en av Sørlandsbankens/Kreditkassens/Nordeas solide kasserere. «Men det er flott også,» mener Kåre Brøvig (i midten). T. v. Pål Ekberg, dagens Nordea-direktør. FOTO: Jacob Buchard

Tre bankgenerasjoner, tre teknologiverdener

Da Kåre Brøvig begynte i Sørlandsbanken i 1950, ble lån ført i protokoller med penn. I dagens Nordea-avdeling, som Pål Ekberg leder, inngår roboter i bemanningen.