• Boliglånsforskriften som trådte ikraft 1. januar 2017 sier blant annet at lånekundens samlede gjeld ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt i året. Avdrag kreves også for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. Tidligere var grensen 70 prosent. FOTO: Tore-André Baardsen

Disse rammes av boliglånsforskriften

Eksisterende lånekunder med god sikkerhet og god betjeningsevne som vil låne mer, og studenter som vil inn på boligmarkedet, er de som rammes hardest av de nye boliglånsforskriftene.