Stiller spørsmål til helseministeren om sykehusledelsen

foto