Høy musikk, forstyrrelse av nattero og ordensforstyrrelser