Væpnet politiaksjon i boligområde

Trusler på sosiale medier utløste torsdag en væpnet politiaksjon i Lillesand sentrum.