Skadet etter å ha kjørt utfor med moped

Tirsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til en mopedulykke.