Etterforsker innbrudd og mulig voldsutøvelse i Evje