Brann­vesenet rykket ut på bygnings­brann i Kristian­sand

foto