Båt truffet av bråttsjø og gikk rundt - to personer svømte i land