Vegard Bendiksen og Maahr Ludvig Eikeland fra Søgne Røde Kors Hjelpekorps forsøkte å sette lokal rekord i antall stekte vaffelplater i løpet av en dag på Bortelid langfredag, og hadde god tid til det siden det var så lite annet å gjøre. Vegard Bendiksen og Maahr Ludvig Eikeland fra Søgne Røde Kors Hjelpekorps forsøkte å sette lokal rekord i antall stekte vaffelplater i løpet av en dag på Bortelid langfredag, og hadde god tid til det siden det var så lite annet å gjøre. Foto: Elisabeth Thomassen, Søgne RKH

– En av de stilleste påskene for Røde Kors