Kolli­sjon førte til trafikk­problemer på E 39

To biler kjørte i hverandre.