Skadet etter å ha blitt påkjørt av syklist

En eldre dame måtte kjøres til legevakt etter å ha blitt påkjørt av en syklist.