• Kommunalsjef Svein Resset sendte epost til samtlige ansatte i enheten og oppfordret den eller de som hadde varslet anonymt på en enhetsleder, om å melde seg. FOTO: Janne BirgittePrestvold

Ny varslingssak i Søgne: Kommunalsjefen svarer

Tirsdag ettermiddag ble kontrollutvalget i Søgne kommune orientert om en ny varslingssak. Kommunalsjef Svein Resset tar ansvar for fremgangsmåten sin.