• Disse to sjøørretene var om bord i en av båtene som ble stanset og kontrollert. Det er ikke tillatt å fiske laksefisk med garn fra mars til september. FOTO: SNO Lyngdal

Tatt på fersk gjerning da de trakk ulovlige garn

Statens Naturoppsyn har vært på kontroll, og hadde «full klaff».