Rykket ut etter melding om innbrudd i Kristiansand