Sykehuset overtar ansvaret for flere ambulanser

foto