Rykket ut etter vannlekkasje: - Som en skøytebane innendørs