Tilkalte bombegruppa etter funn av sprengstoff

foto