Sort røyk fra blokk. Politiet evakuerte flere beboere.