• Flere biler skal være involvert i et trafikkuhell i krysset mellom Kuliaveien og rv 9. FOTO: Fvn-tipser

Trafikk­uhell i riksvei 9-kryss

Flere biler er involvert i et trafikkuhell ved innkjøringen til Kuliaveien fra rv 9.