Styret i Helse Sør-Øst vedtok fredag å gå videre med planene for nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus.

Planene omfatter nytt akuttmottak, intensivplasser, nyfødtintensiv og medisinsk intermediær.

- Dette er gledelig. Vi får et bedre tilbud til syke nyfødte i hele regionen. Dette åpner for å styrke tilbudet innen familiebasert omsorg for fødende i Kristiansandregionen i de eksisterende lokalene. I dag er lokalene for trange, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus.

Det nye akuttbygget skal etter planen stå klart i 2028.

Bygget er anslått å koste om lag 1,3 milliarder kroner.

Les mer om hva bygget skal inneholde i denne saken.