Person til sykehus etter alvorlig voldsepisode - ingen pågrepet