Uvanlig kraftig vind på Sørlandet: Fraråder alle å gå ut med båten