Måtte evakuere avde­ling etter gasslek­kasje på sykehus