Evakuerte åtte beboere etter brann på bad i bofellesskap