Julius-forgiftningen: Politiet etterlyser gruppe med ungdommer