Har sendt ut farevarsel: - Svært vanskelige kjøreforhold