• Bildet viser Jens Bjørneboes barndomshjem, like ved Jernbanestasjonen med kastanjetreet helt til høyre i hagen. (foto: via Stein Nygård) FOTO: FOTO VIA STEIN NYGÅRD

Om Bjørneboes plass i den nye bydelen

Allerede i 2009 ble det tatt initiativ fra jernbanens eiendomsselskap(den gang Rom Eiendom) om å få etablert en plass for å hedre Jens Bjørneboe.