AGDER: Farsund kommune skriver lørdag kveld følgende på sin Facebook-side:

«Kommunene Lyngdal, Lindesnes, Farsund, Kvinesdal og Hægebostad fatter hastevedtak med hjemmel i smitttevernloven § 4-1 for å begrense smitte.»

De skriver også følgende:

«Når det er nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan kommunene med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav a, vedta, sitat: "forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet".

Kommunene fatter likelydende vedtak om at alle former for arrangementer og samlinger der privatpersoner samles utenfor hjemmet, ikke finner sted til og med mandag 16.11.2020. Begrunnelsen er at kommunene trenger tid til å få bedre oversikt over den nåværende smittesituasjonen.»

I den første meldingen fra Farsund kommune stod det at hastevedtaket også inkluderte Flekkefjord. Dette er senere rettet. Det riktige er at Flekkefjord kommune ikke iverksetter noe pålegg, men går ut med en sterk anbefaling.

Regionalt krisemøte

De nevnte kommunene avholdt lørdag kveld i regionalt krisemøte etter at det har brutt ut smitte i det rumenske miljøet som arrangerte til sammen fem samlinger i Betania i Lyngdal fra fredag til tirsdag. På krisemøtet var også fylkesmannens beredskapsavdeling og Folkehelseinstituttet tilstede.

I etterkant ble det sendt ut en felles pressemelding. Der innføres det pålegg om å avlyse alle arrangementer i tre kommuner:

– Alvorlig

«På bakgrunn av smitteutbruddet i Lyngdal kommune, med forgreininger til nabokommunene Farsund og Lindesnes, har kommuneoverlegene i de tre kommunene ilagt påbud om at alle arrangementer avlyses», skriver kommunene i pressemeldingen.

Videre beskrives smittesituasjonen som alvorlig og uoversiktlig.

«Pålegget retter seg mot alle planlagte arrangementer innen kultur, kirkeliv og annet. På grunn av felles bo- og arbeidsmarked kan restriksjonene raskt utvides til å gjelde i nabokommunene Flekkefjord, Hægebostad og Kvinesdal.»

Uavklart om skoler

Det er foreløpig ikke tatt stilling til eventuelle tiltak knyttet til skoler og barnehager. Dette blir vurdert, og nærmere informasjon kommer søndag.

Lørdag er det oppdaget to koronatilfeller på Mandal videregående skole, hvor til sammen 57 personer er satt i karantene.

Lindesnes kommune har inntil videre vedtatt å stenge kinoen og svømmehallen. Også Lyngdal kommune har stengt kinoen og den kommunale delen av Sørlandsbadet. Både i Farsund, Lindesnes og Lyngdal kommuner er smittesituasjonen nå uoversiktlig.