Brannsjefen: – Tydelig at brannen er påsatt flere steder