Avslutter arbeidsforholdet til Natasha Pedersen

foto