Gravearbeid: Nedsatt fremkommelighet til desember

foto