Fylkes­legen åpner skolene mot poli­tikernes vilje