Semitraileren kom over i motgående kjøreretning og sperret omkjøringsveien mellom Rona og Varoddbrua i Kristiansand. Denne omkjøringsveien er kun for trafikk i vestgående retning. Semitraileren kom over i motgående kjøreretning og sperret omkjøringsveien mellom Rona og Varoddbrua i Kristiansand. Denne omkjøringsveien er kun for trafikk i vestgående retning. Foto: Tipser

Semitrailer i motgående kjøreretning på E 18