Foto: Ørn E. Borgen

Her er endringene i koronatiltakene

Sjekk punkt for punkt hvilke regler som gjelder framover.

NORGE: Statsminister Erna Solberg orienterte om koronasituasjonen og de nye tiltakene i Stortinget mandag ettermiddag.

Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. Skjenkeforbudet skal vurderes allerede neste uke.

– Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak fram mot sommeren, kanskje enda lengre, sa statsministeren.

Ber befolkningen holde ut

Hun ba samtidig befolkningen om å holde ut, til tross for at starten på 2021 har blitt en stor skuffelse for mange.

– Vi skal ikke gi opp 2021. Det er lys i tunnelen. Vaksinasjonen er i gang, men vi må holde ut, sa hun.

- Når regjeringen i dag viderefører tiltak i minst i to uker til, er det med et helt annet bakteppe enn det mange andre land rundt oss opplever, fortsatte hun.

Her er endringene som kom mandag 18. januar:

 • Regjeringen fjerner rådet om å unngå å ta imot gjester hjemme. De åpner for at man kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, men oppfordrer fortsatt til å begrense den sosiale kontakten.
 • Smitteverntiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler.
 • Forbudet mot skjenking av alkohol på restauranter og puber blir videreført. Regjeringen vil ta en ny vurdering av tiltaket neste uke.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvelsen av aktivitet. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes.
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.
 • Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir videreført. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise.
 • Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.
 • Hjemmekontor anbefales fortsatt for alle som har mulighet til dette.
 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.