Sørlandet Sykehus har innført nye koronatiltak som berører personer som har vært i Oslo-regionen etter 20. januar. Sørlandet Sykehus har innført nye koronatiltak som berører personer som har vært i Oslo-regionen etter 20. januar. Foto: Tormod Flem Vegge

Sykehuset utsetter timer til pasi­enter som har vært i Stor-Oslo