• Antallet barn som vokser opp i fattigdom øker. Se hvordan situasjonen er i din kommune.

Grimstad vil sette inn tiltak mot barnefattigdom

Grimstad er blitt en forgangskommune i kampen mot barnefattigdom. Vil tilby gratis kjernetid i aktivitetsskolen, sommerjobb for fattige barn, åpen barnehage, småbarnscafé, gratis lokaler for å feire barnebursdag, «kulturelt opplevelseskort» og utstyrssentral.