Fart og førerfeil hovedårsak til dødsulykkene

For høy fart og dårlige førere er hovedårsakene til at folk dør i trafikken, mener veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.