Seks brannmenn løslatt etter at norsk kvinne anmeldte gjengvoldtekt i Paris

Aktor fikk ikke medhold da seks brannmenn ble framstilt for varetekt etter å ha blitt anmeldt for en gjengvoldtekt i Paris i Frankrike. Etterforskning pågår.