• Kapteinen, som var samboer med avdøde Monica Bøsei, bisto redningsmannskapene med fergen MS Thorbjørn.

- Fortvilelsen var enorm. Det skjedde ingenting

Kapteinen på M/S Thorbjørn forklarer om fortvilelsen ombord i båten da den forlot Utøya.