Til kamp mot nettmobberne

Stadig flere barn og unge blir ofre for digital mobbing. En ny kampanje skal bevisstgjøre både mobberne og de passive tilskuerne på nett.