• Regjeringen vil øke fartsgrensen fra 110 til 120 km/t. Det kommer frem i den nye regjeringsplattformen – Granavolden-plattformen. FOTO: ILLUSTRASJONSFOTO: Dag W. Grundseth

Åpner for økte fartsgrenser på norske veier

Den nye regjeringen vil øke hastigheten fra 110 km/t til 120 km/t. Trygg Trafikk skulle helst vært det foruten.