Her er Havarikommisjonens funn

Den foreløpige rapporten om fregattulykken er klar.